Kategori

Isi Kandungan

Followers

Promosi Blog Anda

Daftarkan Blog Anda Disini...Percuma

Suruhan Selidik Sesuatu Berita

Posted by Blog Rasmi YM Syed Abi Ghufran Al-Idrus Thursday, September 17, 2009 0 comments

WAHAI orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang yang fasik membawa berita, maka selidiklah agar kami tidak menimpakan sesuatu musibah kepada suatu kaum dengan tidak mengetahui, maka jadilah kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (al-Hujuraat: 6).

Pada suatu hari, Rasulullah SAW telah mengutus al-Walid bin Uqbah untuk memungut zakat daripada Bani Musthaliq. Bani Musthaliq telah mengaku tunduk kepada Rasulullah SAW dan menerima agama Islam sebagai kehidupan seharian. Sebab itulah mereka diwajibkan membayar zakat setelah genap tempoh dan kadar yang sepatutnya.

Apabila sampai di sana al-Walid tidak dapat memungut zakat dengan baik sehingga menyebabkan jumlah zakat tidak seperti yang diharapkan. Lalu beliau pulang ke Madinah dengan hampa tanpa membawa sebarang hasil zakat yang diminta oleh Rasulullah SAW.

Setelah sampai, dia pun berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sebagai alasan, al-Walid memberitahu Rasulullah SAW bahawa kaum Bani Musthaliq telah murtad dan enggan membayar zakat.

Tanpa berlengah lagi, Rasulullah SAW pun mengutuskan Khalid al-Walid bersama dengan seangkatan tentera ke daerah berkenaan. Sememangnya golongan yang ingkar membayar zakat dikira berdosa besar dan wajib diperangi. Khalid al-Walid dihantar dahulu ke sana untuk menyiasat kebenaran berita yang disampaikan oleh al-Walid. Jika khabar yang disampaikan al-Walid itu benar, nescaya Khalid akan mengerahkan tenteranya supaya memerangi Bani Musthaliq.

Khalid pun memulakan siasatannya. Dia telah sampai di sana pada waktu malam. Kedatangannya tidak disedari oleh sesiapapun. Dia pun menghantar beberapa orang penyiasat untuk menyiasat keadaan Bani Musthaliq.

Alangkah terkejutnya mereka apabila mereka mendapati Bani Musthaliq masih beragama Islam dan mengamalkan Islam dengan sempurna. Tidak lama selepas itu, kesemua penyiasat itupun kembali semula ke khemah mereka.

Mereka melaporkan kepada Khalid bahawa kaum Bani Musthaliq masih mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Mereka menunaikan solat berjemaah dan azan masih berkumandang apabila masuk waktu solat.

Setelah mendengar laporan tersebut, Khalid pun pulang menemui Rasulullah SAW. Beliau memberitahu apa yang telah dilihatnya bersama-sama dengan anak buahnya.

Rasulullah SAW sangat berpuas hati dengan laporan yang diberikan oleh Khalid al-Walid. Maka turunlah ayat enam surah al-Hujurat ini membenarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu.

Ayat ini jelas sekali melarang mempercayai berita yang dibawa oleh orang fasik tanpa usul periksa kerana ia akan memburukkan sesuatu kaum atau seseorang yang lain. Sekiranya berasa ragu-ragu dengan berita tersebut maka hendaklah menyiasat khabar berita tersebut dengan saksi-saksi dan bukti yang boleh dipercayai. Demikianlah Islam menjaga hak-hak manusia supaya tidak ada yang akan teraniaya.

Baca Lagi..dan Jangan Lupa Share Kat Member..
Print

Tiga Sifat Buruk Punca Azab Dan Malapetaka

Posted by Blog Rasmi YM Syed Abi Ghufran Al-Idrus 0 comments

SETIAP Muslim wajib meyakini rahmat dan azab yang mewarnai hidup manusia adalah datang daripada Allah. Allah saja yang Maha Mengetahui bila dan di mana ia akan dilimpahkan dan ditimpa pada seseorang mahupun pada sesebuah bangsa.

Allah menegaskan bahawa kebanyakan rahmat dan azab Ilahi adalah berpunca daripada perilaku manusia sendiri. Kita wajib meyakini bahawa Allah adalah zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka amat mustahil bagi Allah berlaku zalim terhadap manusia dan sekalian makhluk di muka bumi ini. Hal ini kerana rahmat Allah dan keampunan-Nya lebih luas daripada azab dan kemurkaan-Nya.

Dalam hal ini, Allah berfirman bermaksud: “Tidakkah mereka berjalan dan mengembara di muka bumi, serta memerhatikan bagaimana kesudahan orang yang terdahulu daripada mereka? Orang itu lebih kuat daripada mereka, dan mereka meneroka bumi serta memakmurkan lebih daripada kemakmuran yang mereka lakukan, dan orang itu didatangi oleh Rasul-Nya dengan membawa keterangan nyata. Dengan yang demikian, Allah tidak sekali-kali menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri. (Surah al-Rum, ayat 9).

Perlu diinsafi keimanan dan ketakwaan yang diterjemahkan dalam konteks kehidupan realiti sama ada dalam bentuk kesalihan individu mahupun kesalihan sosial adalah penyumbang utama turun rahmat dan keberkatan Ilahi kepada umat manusia.

Sebaliknya, kekufuran, maksiat dan pendustaan terhadap Allah dan juga sesama manusia pula adalah punca utama turun azab dan petaka menimpa manusia. Cuba perhatikan dengan penuh teliti maksud firman Allah bermaksud: Dan Sekiranya penduduk negeri itu, beriman serta bertakwa, tentulah Kami bukakan kepada mereka keberkatan dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan (Rasul Kami) lalu Kami timpa mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang mereka usahakan.”

Jelas di sini bahawa Allah menegaskan rahmat-Nya dan azab-Nya banyak bergantung pada nilai keimanan dan juga nilai kekufuran yang wujud dalam sesebuah masyarakat. Iman ialah pegangan iktikad yang mutlak (bersungguh-sungguh dan yakin) bahawa Allah adalah Pemilik, Pencipta dan Tuhan sekalian alam dan hanya Dia yang berhak disembah, manakala kufur pula ialah menolak kebenaran Islam selepas menganuti. Dalam erti kata lain, kufur bermaksud keluar dan menyeleweng daripada landasan iman. Dengan ini, iman dan kufur adalah dua perkara yang berlawanan.

Ia bererti apabila seseorang mengucapkan dua kalimah syahadah bermakna dia mengisytiharkan dirinya beriman kepada Allah dengan tunduk dan patuh terhadap segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Pada masa sama, seseorang Muslim juga wajib memelihara diri daripada melakukan sesuatu yang menyebabkannya kufur kepada Allah.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir, Rasulullah pernah menyatakan bahawa punca petaka dan azab itu ada tiga iaitu; takbur, hasad dengki dan tamak.

Sifat takbur dan sombong boleh menyebabkan seseorang atau sesebuah bangsa itu lupa diri sehingga dia tidak pernah menyedari akan berlakunya kesilapan, kekeliruan, kesalahan mahupun kekurangan.

Oleh sebab itu, sifat takbur itu akan menghalangnya daripada mengambil peringatan dan juga nasihat daripada pelbagai musibah, fenomena dan masalah yang melanda. Hal ini kerana hati mereka sudah pun tertutup rapat dan sudah tentu mereka begitu sukar untuk menerima sebarang nasihat mahupun peringatan.

Hasad dengki pula adalah penyakit tidak senang kepada orang lain yang memperoleh pelbagai nikmat anugerah Ilahi berbanding dengannya, maka dia mempergunakan segala macam helah untuk menghalang atau menghapuskan nikmat tersebut daripada musuhnya.

Natijahnya, muncul bibit permusuhan dan dendam kesumat yang tidak berkesudahan di antara sesama manusia. Manakala sifat tamak pula akan menumbuhkan sifat egoistik dan materialistik. Jika sifat tersebut ada pada diri seseorang atau sesebuah bangsa, maka dia akan menjadi hamba dunia yang bersifat fana ini.

Jika ketiga-tiga sifat keji ini dibiarkan membarah dalam diri seseorang dan juga sesebuah bangsa, dia akan menghalalkan semua cara dan jalan demi kehendak hawa nafsunya. Akibatnya, azab Allah dan malapetaka akan menimpa kepada umat itu kerana mereka menderhaka terhadap Allah. Malah rahmat Ilahi dan keberkatan-Nya amat jauh dan semakin sulit sekali untuk digapai dan dijejaki.

Baca Lagi..dan Jangan Lupa Share Kat Member..
Print

Tiga Jenis Hati Bentuk Peribadi Manusia

Posted by Blog Rasmi YM Syed Abi Ghufran Al-Idrus 0 comments

PERKEMBANGAN jiwa dan watak manusia mempunyai hubungan rapat dengan kedudukan dan bentuk hati (qalbu) yang dimilikinya. Secara umumnya hati atau jiwa manusia itu memiliki sifat hidup dan mati.

Bagi hati yang suci dan hidup (qalbun sahih) maka ia akan membawa tuannya ke jalan selamat di mana kemurniaan ubudiyahnya meletakkan seluruh aktiviti kehidupan hanya untuk Allah SWT. Bagi hati yang keji dan mati (qalbun Mayyit) pula akan membawa tuannya ke arah kebinasaan dengan menjerumuskannya ke dalam tuntutan nafsu syahwat yang penuh kejahilan sehingga lupa menyembah Allah SWT selaku khaliqnya.

Di antara kedua-dua jenis hati itu, ada pula hati Qalbun Maridh (hati yang sakit) yang masih lagi memiliki nur keimanan tetapi berada dalam keadaan yang samar kerana tidak berupaya berhadapan dengan desakan hawa nafsu.

Dalam penelitian kaum sufi, qalbu disebut sebagai nurani kerana ia memiliki kesedaran antara baik dan buruk. Firman Allah SWT yang bermaksud, "Kemudian Kami jadikan al-Quran itu diwarisi oleh orang yang kami pilih dari kalangan hamba kami; maka di antara mereka ada yang berlaku zalim kepada dirinya sendiri (dengan tidak mengindahkan ajaran al-Quran), dan di antara mereka ada yang bersikap sederhana, dan di antaranya pula ada yang mendahului orang lain dalam berbuat kebajikan dengan izin Allah.

Yang demikian itulah limpah kurnia yang besar dari Allah semata-mata" (surah Fathir:32). Berdasarkan ayat ini Syeikul Islam Ibnu Taimiyyah membahagikan manusia kepada tiga darjat kedudukan:

Golongan Zhalimun Linafsih iaitu golongan yang sentiasa menzalimi dan menganiaya dirinya. Mereka adalah golongan yang derhaka kepada Allah SWT, meninggalkan perintah (suruhan dan larangan) serta mengerjakan kejahatan (kemungkaran).

Golongan Mukhtasid iaitu golongan manusia darjatnya pertengahan dengan sifatnya cermat, berhati-hati dengan melaksanakan kewajipan dan menjauhi laranganNya.

Golongan Sabiqun Bil-Khairat iaitu golongan yang sentiasa aktif dan proaktif dalam melakukan dan mengerjakan kebaikan. Golongan ini tinggi kerohaniannya di mana mereka tidak hanya menunaikan kewajipan, sebaliknya melakukan amalan sunat, tetap istiqamah melaksanakan perintah (suruhan dan larangan) serta meninggalkan perkara yang syubhat dalam kehidupannya.

Sayid Sabiq pula telah membahagikan kekuatan kerohanian manusia kepada tiga tingkat, iaitu nafsu amarah iaitu tingkat nafsu insan paling rendah dan hina yang hanya mengutamakan desakan atau dorongan hawa nafsu semata-mata serta godaan syaitan.

Nafsu Lawwammah iaitu nafsu yang dapat mengawal amal salih serta gemar menegur atau mengkritik diri apabila terjerumus ke dalam lembah kemungkaran.

Nafsu Mutmainnah iaitu tingkat kerohanian insan paling tinggi dan luhur. Ini adalah jiwa yang tenang lagi suci dalam keadaan kekal melakukan kebaikan amal salih.

Menurut Iman al-Ghazali, proses penyucian diri (tazkiah al-nafs) untuk mencapai tahap nafsu yang diredai seperti tahap nafsu di atas dapat diperoleh melalui jalan ilmu dan beramal. Tazkiyyah al-nafs mengandungi dua keadaan iaitu membebas (mengosongkan) diri dari sebarang sifat mazmumah (keji) mengisi (menghiasi) jiwa dengan sifat mahmudah (mulia).

Ilmu tasawuf berkaitan dengannya. Dalam pengertian ilmu, tasawuf bermaksud mensucikan qalbu dan menjernihkan roh agar dapat merasai limpahan cahaya ilahi. Amalan tasawuf dibangunkan di atas latihan kerohanian (riyadhat ruhiyyah). Pengamalan dan penghayatan tasawuf adalah bermatlamatkan ibadat dan zuhud semata-mata.

Sesungguhnya kesejahteraan, kedamaian dan kebaikan jiwa insan mukmin itu bergantung kepada tazkiyyah al-nafs. Nafsu pada hakikatnya adalah penggerak tingkah laku yang cenderung kepada sama ada kebaikan atau kejahatan. Allah mengilhamkan kepada jiwa insan itu dua ilham - ilham berbentuk fujur iaitu jalan yang membawa insan ke arah kesejahteraan dan ilham berbentuk takwa iaitu jalan yang membawa manusia ke arah kebaikan dan amal soleh.

Dua bentuk jalan ini terkandung dalam firman Allah SWT yang bermaksud, "Demi diri manusia dan yang menyempurnakan kejadiannya serta mengilhamkannya (untuk mengenal) jalan yang membawanya kepada kejahatan, dan yang membawanya kepada bertakwa.

Sesungguhnya berjayalah orang menjadikan dirinya yang sedia bersih bertambah-tambah bersih (dengan iman dan amal kebajikan), dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dan terbenam kebersihannya dengan sebab kekotoran maksiat " jiwanya" (surah Asy-Syams:7-10).

Sifat qalbu (hati/jiwa) sering berbolak-balik dan sering berperang antara nafi dan isbat. Dalam ayat 1, surah Alam Nasyrah digunakan kata `sadr' yang bererti "dada" untuk menggambarkan suasana hati (jiwa). Keadaan ini menjelaskan bahawa hati manusia itu bersifat tidak konsisten atau berbolak-balik.

"Perang batin" ini tidak akan berkesudahan selagi ia tidak mencapai kepada keyaqinan (aqidah/keimanan) yang teguh. "Perang batin" ini dapat dirasai ketika manusia ingin melakukan ibadat seperti solat, puasa, berzakat, berjihad dan sebagainya. Untuk mencapai keyaqinan maka jihad melawan hawa nafsu perlu dilaksanakan oleh manusia dan inilah yang sering disebut sebagai "jihad besar".

Jihad melawan hawa nafsu inilah yang menjadi manhaj (jalan) mengenal Allah SWT. Qalbu (hati) perlu dijaga kerana pengaruhnya terhadap diri dan kehidupan bermasyarakat (bernegara) amat jelas; jika baik hati individu itu maka baiklah amalannya, sebaliknya jika kotor jiwa individu itu maka buruklah amalannya.

Sebuah hadis nabi bermaksud, "Ketahuilah bahawa dalam jasad itu ada seketul darah (daging), apabila ia bersih, maka akan bersihlah tubuh badan semuanya dan apabila ia rosak (keji) maka akan rosaklah seluruh tubuh itu, Ketahuilah itulah hati" (Muttafaqun `Alaih).

Dalam masyarakat Melayu sering kita mendengar kata-kata seperti 'Hati Iblis', 'Hati Yahudi','Hati Malaikat' dan seumpamanya. Semua bentuk gelaran hati ini melambangkan keperibadian pemiliknya. Hati yang kotor (keji) boleh menjadi hijab kepada 'Nur Ilahi'.

Qalbu (hati) terang bercahaya menjadi nur (pelita/cahaya) kepada manusia menempuh jalan baik dan haq. Al-Quran itu sendiri diturunkan menjadi huda lil muttaqin (petunjuk kepada hati yang bertakwa).

Justeru, hati mesti dibersihkan melalui jalan tarbiyyah rabbani ke dalam jiwa mukmin yang mampu dilakukan melalui amal ibadat yang dicontohkan oleh nabi dan sahabatnya serta para tabiin. Al-Quran menegaskan, "Dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang yang beribadat kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang, yang mengharapkan keredaan Tuhan semata-mata; dan janganlah engkau memalingkan pandanganmu daripada mereka hanya kerana engkau mahukan kesenangan hidup di dunia; dan jangan engkau mematuhi orang yang kami ketahui hatinya lalai daripada mengingati dan mematuhi pengajaran kami di dalam al-Quran, serta ia menurut hawa nafsunya, dan tingkah lakunya pula adalah melampaui kebenaran" (surat al-Kahfi:28).

Hawa adalah kecenderungan nafs kepada syahwat. Ia adalah ciri tingkah laku negatif yang merosakkan kehidupan manusia. Ia menyukai, menyenangi dan merindui terhadap perkara yang dihajati atau dikehendakinya oleh syahwah.

Syahwah adalah kalimat dalam al-Quran yang menggambarkan keinginan insan terhadap keseronokan, kelazatan dan kesenangan (surah Maryam:4). Ia juga bermaksud fikiran tertentu yang cenderung ke arah melakukan kejahatan dan penyelewengan ( An-Nisaa:27) dan syahwah juga bermaksud perilaku terhadap seks ( An-Naml:55).

Untuk mencapai kebahagiaan, kedamaian dan ketenangan hati maka manusia perlulah mengikis penyakit hati yang bersarang di jiwanya.

Baca Lagi..dan Jangan Lupa Share Kat Member..
Print

13 Aurat Wanita

Posted by Blog Rasmi YM Syed Abi Ghufran Al-Idrus 0 comments

1. Bulu kening - Menurut Bukhari, Rasullulah melaknat perempuan yang mencukur atau menipiskan bulu kening atau meminta supaya dicukurkan bulu kening - Petikan dari Hadis Riwayat Abu Daud Fi Fathil Bari.

2. Kaki (tumit kaki) semacam hantu loceng - Dan janganlah mereka (perempuan) membentakkan kaki (atau mengangkatnya) agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan - Petikan dari Surah An-Nur Ayat 31. Keterangan : Menampakkan kaki dan menghayunkan/ melenggokkan badan mengikut hentakan kaki terutamanya pada mereka yang mengikatnya dengan loceng…sama juga seperti pelacur dizaman jahiliyah...

3. Wangian - Siapa sahaja wanita yang memakai wangi-wangian kemudian melewati suatu kaum supaya mereka itu mencium baunya, maka wanita itu telah dianggap melakukan zina dan tiap-tiap mata ada zinanya terutamanya hidung yang berserombong kapal kata orang sekarang hidong belang - Petikan dari Hadis Riwayat Nasaii, Ibn Khuzaimah dan Hibban.

4. Dada - Hendaklah mereka (perempuan) melabuhkan kain tudung hingga menutupi bahagian hadapan dada-dada mereka - Petikan dari Surah An-Nur Ayat 31.

5. Gigi - Rasullulah melaknat perempuan yang mengikir gigi atau meminta supaya dikikirkan giginya - Petikan dari Hadis Riwayat At-Thabrani, Dilaknat perempuan yang menjarangkan giginya supaya menjadi cantik, yang merubah ciptaan Allah - Petikan dari Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim.

6. Muka dan leher - Dan tinggallah kamu (perempuan) di rumah kamu dan janganlah kamu menampakkan perhiasan mu seperti orang jahilliah yang dahulu. Keterangan : Bersolek (make-up) dan menurut Maqatil sengaja membiarkan ikatan tudung yang menampakkan leher seperti orang Jahilliyah.

7. Muka dan Tan gan - Asma Binte Abu Bakar telah menemui Rasullulah dengan memakai pakaian yang tipis. Sabda Rasullulah: Wahai Asma! Sesungguhnya seorang gadis yang telah berhaid tidak boleh baginya menzahirkan anggota badan kecu ali pergelangan tangan dan wajah saja - Petikan dari Hadis Riwayat Muslim dan Bukhari.

8. Tangan - Sesungguhnya kepala yang ditusuk dengan besi itu lebih baik daripada menyentuh kaum yang bukan sejenis yang tidak halal baginya - Petikan dari Hadis Riwayat At Tabrani dan Baihaqi.

9. Mata - Dan katakanlah kepada perempuan mukmin hendaklah mereka menundukkan sebahagian dari pemandangannya - Petikan dari Surah An Nur Ayat 31.

Sabda Nabi Muhamad SAW, Jangan sampai pandangan yang satu mengikuti pandangan lainnya. Kamu hanya boleh pandangan yang pertama sahaja manakala pandangan seterusnya tidak dibenarkan hukumnya haram - Petikan dari Hadis Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi.

10. Mulut (suara) - Janganlah perempuan-perempuan itu terlalu lunak dalam berbicara sehingga berkeinginan orang yang ada perasaan serong dalam hatinya, tetapi ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik - Petikan dari Surah Al Ahzab Ayat 32.

Sabda SAW, Sesungguhnya akan ada umat ku yang minum arak yang mereka namakan dengan yang lain, iaitu kepala mereka dilalaikan oleh bunyi-bunyian (muzik) dan penyanyi perempuan, maka Allah akan tenggelamkan mereka itu dalam bumi - Petikan dari Hadis Riwayat Ibn Majah.

11. Kemaluan - Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan mukmin, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka - Petikan dari Surah An Nur Ayat 31.

Apabila seorang perempuan itu solat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya, maka masuklah ia ke dalam Syurga daripada pintu-pintu yang ia kehendakinya - Hadis Riwayat Riwayat Al Bazzar.

Tiada seorang perempuanpun yang membuka pakaiannya bukan di rumah suaminya, melainkan dia telah membinasakan tabir antaranya dengan Allah - Petikan dari Hadis Riwayat Tirmidzi, Abu Daud dan Ibn Majah.

12. Pakaian - Barangsiapa memakai pakaian yang berlebih-lebihan terutama yang menjolok mata , maka Allah akan memberikan pakaian kehinaan di hari akhirat nanti - Petikan dari Hadis Riwayat Ahmad, Abu Daud , An Nasaii dan Ibn Majah.


Petikan dari Surah Al Ahzab Ayat 59. Bermaksud : Hai nabi-nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, hendaklah mereka memakai baju jilbab (baju labuh dan longgar) yang demikian itu supaya mereka mudah diken ali . Lantaran itu mereka tidak diganggu. Allah maha pengampun lagi maha penyayang.

Sesungguhnya sebilangan ahli Neraka ialah perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang yang condong pada maksiat dan menarik orang lain untuk melakukan maksiat. Mereka tidak akan masuk Syurga dan tidak akan mencium baunya - Petikan dari Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim. Keterangan : Wanita yang berpakaian tipis/jarang, ketat/ membentuk dan berbelah/membuka bahagian-bahagian tertentu.

13. Rambut - Wahai anakku Fatimah! Adapun perempuan-perempuan yang akan digantung rambutnya hingga mendidih otaknya dalam Neraka adalah mereka itu di dunia tidak mahu menutup rambutnya daripada dilihat oleh lelaki yang bukan mahramnya - Petikan dari Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim.

Baca Lagi..dan Jangan Lupa Share Kat Member..
Print

Cari Menikmati Buah Dada Isteri

Posted by Blog Rasmi YM Syed Abi Ghufran Al-Idrus 0 comments

ARTIKEL DI BAWAH INI MEMPUNYAI UNSUR 18SX..KHUSUS UNTUK SUAMI ISTERI..KALAU BUKAN..JANGANLAH BACA KECUALI DI LIHAT DARI SUDUT ILMIAH

Daripada kajian sains. Adalah naluri lelaki menyukai perempuan buah dada besar kerana ia menandakan kemampuan untuk mengandung dan menyusukan anak.Bahagian tubuh seperti buah dada dan punggung adalah kawasan dimana lemak DHA iaitu lemak untuk kecergasan otak disimpan. Sebab itu isteri anda akan membesar badan di kawasan-kawasan buah dada dan punggung. Yang penting, galakan isteri untuk makan ikan dan lebih baik lagi sekiranya minyak ikan. Ibu sihat, otak anak pun sihat.

Sebab itu adalah penting kepada ibu yang membesarkan bayi, sedaya boleh menyusukan anak selama yang boleh. Lemak simpanan dikawasan payu dara dan punggung boleh susut dengan sendiri kerana ia ditukarkan kepada susu ibu dan diberikan kepada anak melalui susu ibu.Lagi banyak anak disusu lagi susut lemak dalam badan ibu.Berbalik kepada cara untuk membelai isteri yang bertetek besar, atau membelai buah dada isteri ia perlu dilakukan dengan lembut kerana kawasan tetek dan puting tetek adalah kawasan yang sensitif.

Biasanya untuk wanita yang baru kenal belaian buah dada akan gairah apabila disentuh. Wanita yang buah dada pada mulanya kecil, akan membesar apabila tetek selalu dibelai, buah dada diramas dan punting tetek dihisap. Gairah dan berahi wanita dalam seks akan memberi isyarat kepada badan wanita untuk bersedia untuk mengandung. Seperti mana yang dinyatakan sebelum ini, kawasan tetek dan punggung adalah kawasan simpanan lemak dan khasiat sebagai persediaan untuk badan wanita untuk mengandung.Untuk isteri yang sudah selalu tetek dibelai dan diramas, maka ia boleh menimbulkan rasa kegelian jika belaian dilakukan secara gelojoh.

Suami perlu pandai mempelbagaikan cara untuk menikmati tetek besar isteri.Jangan terus sentuh buah dada isteri terutama puting tetek. Belaian mula dilakukan dengan kawasan sekeliling buah dada isteri. Kawasan bahu, atas buah dada dan pangkal buah dada adalah kawasan mula yang mengairahkan dan biasanya tidak menggelikan. Gosok dan sentuh dengan lembut kawasan itu. Cium bahu dan kawasan atas buah dada.Jari-jari tangan juga perlu memainkan peranan untuk merangsangkan buah dada. Gosok sekeliling pangkal buah dada isteri dalam bentuk bulatan. Jangan sentuh lagi buah dada isteri. Gosok dan tanyakan dimana kawasan yang menyenangkan isteri dan buat tumpuan disitu.

Bayangkan suami dalam keadaan sekarang. Sambil cium bahu dan kawasan atas buah dada isteri, jari-jari tangan menggosok sekeliling buah dada isteri. Gilirkan antara dua buah dada isteri.Kawasan pangkal bawah buah dada isteri juga, merupakan kawasan yang sensitif dan gairah seks isteri. Belai dan gosok perlahan-lahan dengan tapak tangan. Gilirkan dengan gosok sekeliling dan gilirkan antara dua buah dada isteri.Apabila isteri sudah gairah dan mahukan lagi belaian yang lebih. Barulah boleh merangsangkan puting tetek besar isteri. Puting dirangsang dan digairah dengan lidah dan hisapan lembut. Hisap puting tetek dengan cara masukkan puting dalam mulut dan letakkan atas lidah.

Pastikan pangkal puting tetek diantara dua bibir suami dan tidak kena kepada gigi. Sambil puting buah dada isteri disedut lembut, gunakan lidah untuk basahkan puting tetek.Gunakan lidah untuk membuat sentuhan lembut dalam bentuk bulatan sekeliling puting tetek. Yang paling berahi adalah apabila puting disedut, lidah dibawah puting megurut bawah puting tetek, umpama bayi menyusu. Gilirkan sama tempoh masa pada setiap buah dada. Namun begitu, adakala ada belah buah dada yang isteri rasa lebih nikmat, maka maklum balas isteri adalah perlu.Jangan lupa, sebelah puting tetek besar dihisap maka sebelah lagi bolehlah dibelai dan diramas. Jangan biarkan mana-mana belah buah dada kosong tidak disentuh dan digairahkan.

Kepada suami, jika mahu belajar cara yang baik menghisap puting tetek besar isteri, perhatikan bagaimana anak anda lakukan.Sewaktu melakukan hubungan seks, semasa batang zakar berada dalam faraj isteri, tetek besar isteri perlu dibelai dan diramas lembut. Gilirkan dengan hisapan buah dada dan ramasan lembut. Jangan biarkan mana-mana belah buah dada kosong tidak disentuh.“Breast fuck” atau memancutkan mani antara dua tetek besar isteri adalah satu cara untuk mempelbagaikan hubungan seks. Ia mengairahkan suami dan memberikan kepuasan terutama waktu-waktu isteri datang bulan atau pantang selepas bersalin.

Jangan lupa untuk sapu sekeliling buah dada air mani yang dipancutkan. Air mani lelaki perlu dibiarkan sehingga kering. Petua ini boleh membuat buah dada isteri sentiasa tegang.Satu lagi posisi seks yang boleh menggairahkan buah dada isteri adalah dengan cara isteri diatas. Posisi “Woman on top” ini membolehkan buah dada dicapai dan diramas. Ia juga membolehkan puting tetek dihisap dan dirangsangkan dengan mulut.

Baca Lagi..dan Jangan Lupa Share Kat Member..
Print

Rahsia Kelebihan Ais

Posted by Blog Rasmi YM Syed Abi Ghufran Al-Idrus 0 comments

*
Air sejuk yang hening dapat menolong pesakit insomnia yang sukar tidur agar dapat kembali tidur seperti biasa.

*
Orang yang tidur dalam udara yang sejuk dan berselimut untuk memanaskan tubuhnya adalah kombinasi yang baik untuk menjaga kesihatan secara menyeluruh dalam jangka masa pendek apatah lagi jangka panjang.

*
Udara panas lebih memudahkan penyebaran penyakit berjangkit kerana bakteria lebih agresif dan cepat membiak dalam cuaca begini.

*
Liputan ais di Antartika (daerah Kutub Selatan) dan Artik (daerah Kutub Utara) adalah pengimbang dasar bumi yang amat panas.

*
Kombinasi dalam bumi yang panas dan luaran bumi yang sejuk adalah rahsia keseimbangan tekanan semulajadi alam yang mengawal graviti dan pergerakan bumi pada paksinya.

*
Ais atau air sejuk dapat mengembalikan memori atau sifat pelupa yang keterlaluan.

*
Benarkan anak anda mengunyah ais kerana ini akan menguatkan giginya dan benarkan anak anda memakan ais krim secara perlahan-lahan dan berterusan sehingga batuknya hilang dalam masa beberapa jam kerana mengambil ubat batuk biasanya akan mengambil masa satu minggu untuk melegakan batuk secara total.

*
Membiasakan diri mengunyah ais akan meningkatkan kecerdasan fikiran dan kepantasan pergerakan.

*
Ais amat diperlukan oleh mana-mana atlit sukan dalam kecederaan yang tidak disangka-sangkakan.

*
Air sejuk atau ais kini dijadikan bahan perencat kepada kecederaan yang akut seperti demam panas yang biasanya dihidapi oleh bayi yang mempunyai potensi menghidapi penyakit sawan.

*
Air sejuk adalah terapi yang amat popular sebagai penguat tulang yang telah patah dengan syarat ia dibalut dengan kain hitam.

*
Air sejuk dalam rahsia cuka adalah sangat baik untuk menguatkan tulang yang patah kerana ia dapat menyembuhkan tulang dengan lebih cepat.

*
Air suam dengan rahsia cuka yang diminum akan melemahkan dan mengecutkan sistem aliran darah yang menjadi penyebab utama terjadinya lumpuh.

*
Adalah makruh mengambil air sembahyang (wuduk) pada suhu yang tinggi atau yang telah terkena panas cahaya matahari yang pastinya akan mengganggu sistem deria pada kulit.

*
Air sejuk secara psikologinya amat ditakuti oleh pesakit yang mengalami gangguan jin atau dikuasai oleh unsur-unsur spiritual yang jahat.

*
Air sejuk mempunyai nada bunyi dalam tekanan rendah yang amat lembut lagi mengharmonikan.

*
Air sejuk akan menguatkan tulang bayi.

*
Air sejuk akan meningkatkan sistem imun yang luar biasa sebagai tenaga pencegahan berbagai penyakit alahan dan jangkitan.

*
Air sejuk dalam rahsia ais memegang rahsia kepadatan molekul kristal yang paling keras iaitu Intan.

*
Air sejuk adalah kuasa penyerap yang amat sesuai dijadikan sistem penghantaran tenaga yang paling cekap sehingga ke dasar sel yang jauh dan menyeluruh.

*
Air sejuk mempunyai daya rangsangan yang boleh mengembalikan semangat orang yang telah hilang seperti pengsan, gila dan koma kembali sedar.

*
Mandi air sejuk akan menguatkan tulang. Tulang yang berlebihan dengan urik asid akan meningkatkan suhu tulang dan melemahkan struktur tulang.

*
Air sejuk lebih stabil molekul atomnya.

*
Air sejuk lebih peka kepada gelombang frekuensi rendah yang dirakamkan melalui niat dalam amalan berwuduk.

*
Air sejuk dapat merakamkan gelombang frekuensi rendah lebih stabil.

*
Air sejuk sesuai dijadikan air penawar kepada orang yang ingin merakamkan bunyi dalaman yang disertai dengan rasa kasih sayang dan keikhlasan.

*
Air kelapa muda bersifat sejuk dan amat baik untuk kesihatan kerana ia amat berkesan meneutralkan kesan keracunan dan keasidan yang berlebihan di dalam aliran darah.

*
Tubuh secara semulajadi bersifat panas dan ia memerlukan pasangan yang bersifat sejuk.

*
Oksigen dan hidrogen bersifat panas dan ia menguasai bahagian perut. Adalah menjadi suatu kesalahan memulakan amalan pemakanan di waktu pagi dengan unsur-unsur yang panas. Minumlah seteguk air sejuk di awal pagi kerana ia akan menguatkan perut.

Baca Lagi..dan Jangan Lupa Share Kat Member..
Print
Related Posts with Thumbnails

Sekapur Sirih


Salam...Selamat Datang Ke Blog Sagasama ...Ini Merupakan Sambungan Daripada Blog Yang Lama ( blogsagasama.blogspot.com ) Kerana Blog Yang Lama Sudah Terdelete Secara Tidak Sengaja...Semoga Sahabat Sekelian Mendapat Manfaat Dari Blog Ini...

Email dan YM Admin : sagasue@yahoo.com

ADMIN : TIDAK ON LINE

free counter